Főoldal > Pályázóknak - TAO program > TAO pályázatok elbírálása (Frissítve: december 29.)

TAO pályázatok elbírálása (Frissítve: december 29.)

A társasági adókedvezménnyel kapcsolatos hatósági eljárás során felmerülő kérdéseiket (hiánypótláshoz kapcsolódókat is) kérjük, az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címen, írásban tegyék fel!

 

Tájékoztató a sportfejlesztési program elfogadását követő teendőkről


2011.12.29.

Tisztelt Pályázók!

Amennyiben utófinanszírozott tételekhez kapcsolódó utalás az Önök saját számlájára történt, és nem az MLSZ-nél vezetett elkülönített pénzforgalmi számlára, kérjük, az igazoláson szereplő összeget ide haladéktalanul átvezetni szíveskedjenek!

 

2011.12.21.

 

A látvány-csapatsport támogatása alapján érvényesíthető adókedvezményről:

 

http://www.apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/tarsasagi/latvany_csapatsport_tamogatas.html

 

2011.12.19.

 

Tisztelt Pályázók!

Ahogyan arról már tájékoztatást adtunk, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletének módosítását követően, a hatályba lépés napjától kezdődően, azaz 2011. december 17-től, a rendelet 4. § 1 (b) pontja alapján lehetőség van az ingatlanhoz kapcsolódó, jelenértéken 10 millió forintot meghaladó értékű tárgyi eszközök támogatásának nyújtására már a beruházás átadását megelőzően.

Minden támogató, akinek a részére a jogszabály hatályba lépését megelőzően állítottunk ki támogatási igazolást, az általa támogatni kívánt sportszervezetnek az igazoláson megjelölt bankszámlaszámára utalná át a vállalt összeget utófinanszírozás keretében, a beruházás megvalósulását és ellenőrző hatóság általi elfogadását követően.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hatályba lépett jogszabály alapján azonban már most teljesíthetik az átutalást, de kizárólag a Magyar Labdarúgó Szövetségnél vezetett „Építési beruházás, felújítás utófinanszírozási számla” megnevezésű 11707024-20483706-00000000 számú gyűjtőszámlára.

 

Az MLSZ, mint eljáró hatóság ezúton megerősíti, hogy az ily módon felajánlott támogatási összeg még a 2011. évi társasági adó terhére teljesíthető, és a 2011. évi társasági adó megállapítása során az adókedvezmény igénybevehető.

 

Az új számlaszámot tartalmazó, módosított támogatási igazolásokat a Magyar Labdarúgó Szövetség minden érintett részére utólagosan kiadja 2012 januárban a korábban kiállított és még a sportszervezet bankszámlaszámát tartalmazó eredeti támogatási igazolás részünkre történő visszajuttatása ellenében.

 

2011.12.17.

 

Tisztelt Pályázók!

 A 2011. december 16-i Magyar Közlönyben jelent meg a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő jogszabályok módosításáról szóló törvény és kormányrendelet. A Közlöny elektronikus változata ITT elérhető, az első két joganyag tartalmazza a módosításokat a következő címmel:

1. 2011. évi CLXXVIII. törvény A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2. 268/2011. (XII. 16.) Korm.rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Kérjük szíveskedjenek tanulmányozni a jogszabályokat, mert azok tartalmaznak olyan módosításokat is, amelyek még az idei támogatási időszakra beadott pályázatokat is érintik.

 

2011.12.16

 

Tisztelt Pályázók!

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletének módosítását követően, a hatályba lépés napjától kezdődően, azaz 2011. december 17-től, a rendelet 4. § 1 (b) pontja alapján lehetőség van az ingatlanhoz kapcsolódó, jelenértéken 10 millió forintot meghaladó értékű tárgyi eszközök támogatásának nyújtására már a beruházás átadását megelőzően.

 Az utófinanszírozással megvalósuló beruházások esetében is már a 2011. társasági adó terhére nyújtható támogatás – a támogatási igazolás kézhezvételét követően – a Magyar Labdarúgó Szövetségnél vezetett „Építési beruházás, felújítás utófinanszírozási számla” megnevezésű, 11707024-20483706-00000000 számú gyűjtőszámlára. Azon sportszervezet, amely e lehetőséggel élni kíván, kérelmében ezt a számlaszámot tüntesse fel.

A kedvezményezett az átutalt összeghez továbbra is a beruházás elkészültét követően juthat hozzá, az Ellenőrző Szerv teljesítési igazolásának birtokában.

 Kérjük a támogatókat, hogy az utalás közlemény rovatában a sportszervezet nevét és adószámát tüntessék fel.

 

2011.12.15.

 

Frissített feldolgozottsági státusz

 

Frissült a támogatási igények feldolgozottsági státusza. Az aktuális feldolgozottság ITT tekinthető meg.

 

2011. 12.02

 

Elérhetővé vált a támogatási igazolási kérelmek elektronikus kitöltő felülete

 

Elérhetővé vált a támogatási igazolási kérelmek elektronikus kitöltő felülete, mely a következő linken keresztül érhető el: http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem

A kérelmek esetében javasoljuk, hogy ezen keresztül töltsék ki és adják be, mert a közelgő adófeltöltési kötelezettség, valamint a beérkező nagy számú dokumentum miatt a határidőt csak így tudjuk garantálni.

A KÉRELEM ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSE NEM HELYETTESÍTI A PAPÍR ALAPÚ KÜLDÉST!
(Cím: Magyar Labdarúgó Szövetség, 1386 Bp. 62. Pf.: 906/1)

A rendszerbe belépni a következő módon lehet (a jóváhagyó szervezet nyilvántartásában jóváhagyó határozat postázva státusszal szerepel a sportfejlesztési program mellett):

- azon sportszervezetek, amelyek a sportfejlesztési programjukat az elektronikus kitöltő rendszeren keresztül adták be és a sportfejlesztési programban igényelt támogatást teljes mértékben megkapták vagy csökkentett támogatást kaptak, a korábban megadott felhasználónévvel és jelszóval tudnak belépni és tudják kitölteni a támogatási igazolási kérelmeket (http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem)

- azon sportszervezetek, amelyek a sportfejlesztési programjukat NEM az elektronikus kitöltő rendszeren keresztül adták be, a http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/regisztral címen kérhetnek a rendszerhez hozzáférést. Itt meg kell adniuk egy e-mail címet, melyre a rendszer elküldi a rendszerbe való belépéshez szükséges felhasználónevüket és jelszavukat. Az e-mail cím megadásán kívül meg kell adniuk a kérelmező sportszervezet adószámát, illetve a jóváhagyó határozaton szereplő sportfejlesztési program ügyiratszámát, melynek formátuma a következő: be/…./2011.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassák el a felhasználói kézikönyvet!

2011. 11. 29.

 

Frissített feldolgozottsági státusz

 

Frissült a támogatási igények feldolgozottsági státusza. Az aktuális feldolgozottság ITT tekinthető meg.


2011. 11. 14.

 

Frissített feldolgozottsági státusz

 

Ismét frissült a támogatási igények feldolgozottsági státusza. Az aktuális feldolgozottság ITT tekinthető meg.

 

2011. 11. 09.

 

Frissített feldolgozottsági státusz

 

Frissült a támogatási igények feldolgozottsági státusza. Az aktuális feldolgozottság ITT tekinthető meg.

 

2011. 11. 03.

 

Frissített feldolgozottsági státusz

 

Újból frissült a támogatási igények feldolgozottsági státusza. Az aktuális feldolgozottság ITT tekinthető meg.

 

 

2011. 10. 24.

 

Frissített feldolgozottsági státusz

 

Ismét frissült a támogatási igények feldolgozottsági státusza. Az aktuális feldolgozottság ITT tekinthető meg.

 

2011. 10.20

 

Társasági adó pályázatok értékelési szempontjai

 

Az MLSZ Elnöksége a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott sportfejlesztési programok értékelés során alkalmazandó elszámolhatósági szabályokat jóváhagyta. Pályázatok értékelési szempontjainak szabályzata letölthető ITT.

 

2011. 10.18.

 

Frissített feldolgozottsági státusz

 

A támogatási igények feldolgozása és elbírálása az utóbbi napokban folytatódott, az egyes kérelmek aktuális feldolgozottsági státusza ITT tekinthető meg.

 

2011. 10.07.

 

Jó ütemben halad a támogatási igények feldolgozása

 

Az MLSZ-hez beérkezett több mint ezer pályázat 80%-át feldolgozták a szövetség munkatársai. Ennek eredményeként elkezdődött a formai és tartalmi ellenőrzés eredményéről született végzések, határozatok tömeges postázása. Első körben 160 darab, jóváhagyó határozatot kézbesít hétfőn a szövetség. A 100 millió forintot meghaladó támogatási igényt tartalmazó kérelmekről az MLSZ elnöksége dönt. Az egyes kérelmek feldolgozási státusza ITT nyomon követhető.

 

2011. 08.07

 

Nincs szükség közvetítőkre

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Főtitkára az MLSZ Elnökségének 2011. augusztus 30-i ülésén tájékoztatást adott a látvány-csapatsportok adótámogatási rendszerével kapcsolatban felmerült eddigi gyakorlati tapasztalatokról, információkról. A tájékoztatás érintette azokat az ismert illetve valószínűsíthető kockázatokat és szabálytalanságokat, amelyek a támogatási források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatban merülhetnek fel. Tovább

 

2011. 07.02

 

Látványsportok támogatása

 

2011. július 1-jétől vált alkalmazhatóvá az a jogszabályi rendelkezés, amely alapján a társasági adó hatálya alá tartozó társaságok, vállalkozók adójuk legfeljebb 70%-ig terjedő mértékben támogathatják az ún. „látvány-csapatsportokat”, köztük a labdarúgást. A támogatáson keresztül a magyar labdarúgás jelentős fejlesztési forrásokhoz juthat.

 

Sportfejlesztési programmal kapcsolatos információk: 0670-935-0213

Az elektronikus feltöltési rendszerrel kapcsolatos technikai információk: 0620-993-5253

 

Adótámogatáshoz kapcsolódó letölthető dokumentumok:

 

Kiadott támogatási igazolások jegyzéke

Adótámogatás elektronikus kitöltő

Tájékoztató a sportszervezetek részére

Tájékoztató a támogatók részére

 

Szándéknyilatkozat

Támogatási megállapodás

 

Útmutató a sportfejlesztési programok elkészítéséhez

nyomtatás
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
 • Bajnokságok

  A Merkantil Bank Liga első fordulójának mind a nyolc mérkőzése felkerült a szövetség hivatalos YouTube-csatornájának összefoglalói közé.

  A másodosztályú bajnokik összefoglalói elérhetők az MLSZ TV-n
 • Idén is lesz Focifesztivál. Immár harmadszor. Ami azt jelenti, lassan odabiggyeszthetünk elé egy jelzőt: hagyományos.

  Százezer forintot nyerhet a szabadrúgáslövő bajnokság nyertese a Focifesztiválon
 • Válogatottak

  Ha valaki, akkor Kiss László, a Vasas egykori csatára, az MLSZ jelenlegi szakágvezetője tudja, hogyan kell gólokat szerezni a norvég válogatott ellen.

  Norvég remények romba döntője
 • Válogatottak

  Az mlsz.hu a Magyarország-Norvégia válogatott mérkőzéshez kapcsolódóan játékra invitálja Olvasóit. A helyes megfejtők két-két belépőjegyet nyerhetnek a november 14-i mérkőzésre.

  MLSZ-totó nyereményjegyekért
 • Bajnokságok

  Kedden délután egymás közti játékkal zárult le a ligaválogatott kétnapos összetartása.

  Motivált játékosok edzettek a ligaválogatottban
 • Bajnokságok

  A keret tagjai hétfőn egy, kedden két edzésen vesznek részt Lipóton.

  Együtt a ligaválogatott
 • Válogatottak

  A november 14-i mérkőzésre csütörtök éjfélig várjuk az akkreditációs kérelmeket.

  Akkreditáció a Magyarország-Norvégia mérkőzésre
 • Kupák

  A Magyar Kupa 3. fordulójában egyedül Székesfehérváron játszik egymással két élvonalbeli csapat.

  A Magyar Kupa-forduló slágere: Vidi-Hali
 • Válogatottak

  A november 14-i (Puskás-stadion, 20.30) Magyarország-Norvégia felkészülési mérkőzés előtt Egil Olsen szövetségi kapitány kijelölte a skandináv válogatott keretét.

  Keretet hirdettek a norvégok
 • Szövetség

  A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvénysorozata idei utolsó állomásához érkezik.

  Pest megyei Grund Road Show: Szigetszentmiklós, végállomás következik