TAO - Gyakran Ismételt Kérdések

2014. január. 25., 01:14   |    

TAO - Gyakran Ismételt Kérdések

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK


Ki jogosult támogatásra?

A Magyar Labdarúgó Szövetség tagjaként működő sportszervezet, a tagjaként működő látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány és az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola, (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban egységesen a sportszervezet kifejezést használjuk).


Milyen tevékenységekre lehet támogatást igényelni?

A labdarúgó sportszervezet, a támogatást saját jogon az alábbi jogcímeken igényelheti:

- utánpótlás-nevelési feladatokra

- a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását)

- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra

- a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre

- képzéssel összefüggő feladatokra

Ezen túlmenően az amatőr sportszervezetek az MLSZ-en keresztül a támogatást igénybe vehetik a versenyeztetési költségek csökkentésére. Ennél a jogcímnél tehát az MLSZ igényli a támogatást és a beérkezett támogatásból dönt a versenyeztetéssel kapcsolatos díjak átvállalásáról, az amatőr sportszervezetnek nincs tennivalója. A támogatás beérkezését követően az MLSZ tájékoztatja a sportszervezeteket a díjcsökkentés mértékéről.


Milyen mértékű támogatás igényelhető?

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet

a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó igazolt költségeinek 90 százalékát,

b) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát,

c) tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak

- általános képzés esetén 60 százalékát,

- szakosított képzés esetén 25 százalékát,

d) tárgyévi tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke – ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is – 30-50-70 százalékát a közcélú használat függvényében.

A támogatási legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát nincs, azonban a támogatási igényléseknek a sportszervezet anyagi teherviselő képességével összhangban kell lennie, hiszen a támogatás igénybe vételéhez minden esetben önerőt kell biztosítani (10-75%, a felhasználás típusától függően).


Hogyan zajlik a támogatási kérelmek jóváhagyása?

A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik. Első lépésként a sportszervezet sportfejlesztési programjának előzetes jóváhagyása történik meg, ezt követi a második lépésként a konkrét támogatási igazolás kiállítása. A támogatást az MLSZ hatósági eljárás keretében adja ki.

A Tao. tv. 2013. január 1-jén hatályba lépett 22/C. § (10) bekezdése szerint a sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás tekintetében a látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel.

A 2013/14-es támogatási időszaktól kezdődően az MLSZ az elektronikus kapcsolattartást a támogatási folyamat egészében érvényesíteni kívánja.

Első lépés – a sportfejlesztési program jóváhagyása

A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmüket az MLSZ részére, a szövetség által közzétett formanyomtatványon, elektronikusan kell beadniuk. Az MLSZ a kérelem benyújtásának formáját, módját a honlapon közzéteszi.

Második lépés – a támogatási igazolás kiállítása kérelem alapján

A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már azt megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók), amelyek a sportszervezet programját a társasági adójuk terhére támogatni kívánják, és ezt a szándékukat előzetes megállapodás formájában írásban is megerősítik. Az előzetes megállapodás formátumára az MLSZ ajánlást készít, és ezt a honlapján közzéteszi.

A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MLSZ határozat és a gazdasági társaság, vállalkozó által aláírt megállapodás birtokában a sportszervezet elektronikusan benyújthatja a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét az MLSZ részére, az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésével. A támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét kizárólag elektronikusan adhatják be a sportszervezetek.

Az MLSZ a támogatási igazolás eredeti példányát megküldi a sportszervezet (elektronikus példány) és a támogató részére (papír alapú példány).

Látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a támogató:

a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet számára,

b) a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (MLSZ) számára átutalja, és

c) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére bejelentse.

Jogszabályi környezet:

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)

- A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)

- A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet

- Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Belső szabályozás:

- Elnökségi értékelési elvek

- Elnökségi határozatok


Címkék:

A hírkategória további hírei

Bajnokságok / Kupák
Zsóri ollózó góljával legyőzte a Debrecen a Ferencvárost
Bajnokságok / Kupák
Hazai meccs vár a Merkantil Bank Liga legjobbjaira
Bajnokságok / Kupák
Elindult a jegyértékesítés a horvátok elleni Eb-selejtezőre

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • MOL
  • Förch
  • Jet Sol