Felhívás kivitelezésben történő közreműködésre

A Magyar Labdarúgó Szövetség, a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól és a 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról szóló jogszabályok alapján, az Országos Pályaépítési Programja keretében, műfüves labdarúgó pályák építése terén referenciával rendelkező kivitelezők jelentkezését várja. Azok a cégek jelentkezzenek, akik sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működnek és ellenőrizhető referenciamunkákkal rendelkeznek. Amennyiben cégük megfelelő jelölt lehet akkor az alábbi dokumentumok benyújtására lesz szükségük az előminősítéshez: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt, csatolandó igazolások: 

a) Vállalkozó rövid bemutatása, vagy ismertető
b) 30 napnál nem régebbi igazolás a nyilvántartó szervezettől (önkormányzat, bíróság, cégbíróság) a vállalkozó nyilvántartásban szereplő adatairól, (cégkivonat, vagy egyéb igazolás). (Csak pozitív visszajelzés esetén kérünk hiteles dokumentumot.)
c) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta 
d) Igazolás arról, hogy Vállalkozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a bejelentés időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban, amelynek tartalmát Megbízó bármikor ellenőrizheti.
e) Referenciák rövid bemutatása (a ’g)-2.’ pontban megjelölt pályatípusokra vonatkozóan).
f) Árazatlan költségvetés kitöltése „minta” helyszínre vonatkozóan. (e-mailben kérhető a minta)
g) A letölthető „nyilatkozatok_2019” dokumentum kitöltése a következőkről:
1. Nyilatkozat arról, hogy Vállalkozó sportlétesítmény-fejlesztés, illetve ehhez kapcsolódó építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő természetes, illetve jogi személy.
2. Nyilatkozat arról, hogy Vállalkozó nem áll csőd, felszámolás, illetve végelszámolás alatt.
3. Nyilatkozat, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban, amelynek tartalmát Megbízó bármikor ellenőrizheti.
4. Nyilatkozat, hogy mely típusú futballpályák kivitelezését tudják vállalni. (12x24, 20x40, 60x40, 68x105 m-es műfüves futballpálya; nagyméretű élőfüves futballpálya; rekortán burkolatú pálya)
5. Nyilatkozat arról, hogy vállalnak-e futballpályák nagyfelújítását, melynek műszaki tartalma a műfű, kvarchomok, gumi granulátum komplett cseréje (RB anyagok), esetleg világítótestek, kapu és labdafogó hálók cseréje
6. Nyilatkozat arról, hogy tudomásul vette, hogy a kivitelezéseket kizárólag alvállalkozó nélkül végzi el (kivéve az elektromos munkákat).
7. Nyilatkozat arról, hogy az ország mely területein (megyéiben) vállal pályaépítést.
8. Nyilatkozat arról, hogy Vállalkozó hány pályát tud egyszerre, egy időben építeni.

Amennyiben a jelentkező megfelel az előminősítésen, úgy részt vehet az MLSZ Pályaépítési Programjában. A program lényege, hogy építési ütemenként - meghívásos versenyen - ajánlatadási lehetőséget biztosítunk az előminősítésen megfelelt és kiválasztott jelentkezőknek. A bekért ajánlatok közül, minden esetben az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó nyeri el azt a munkát, amelyre meghívást kapott. 

További tájékoztatásért, a következő elérhetőségeken érdeklődhet: Telek Diána (+36 30 7742 578), műszaki kérdésekben: Csuti György (tel: +36 30 7742 774) 

Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérem, küldje el jelentkezési szándékát a palyaepites@mlsz.hu e-mail címre. 

Köszönettel: 

Csuti György 
Beruházási Igazgató

Letölthető dokumentumok


Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TMP

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • MOL
  • Förch
  • Jet Sol